1. Bij reparaties wordt uitgegaan van de aangegeven schade. Mocht er meer schade geconstateerd worden, dan zal Carbonherstel contact opnemen met de opdrachtgever over de extra te maken kosten en wordt pas overgegaan tot reparatie na goedkeuring van de opdrachtgever
2. De prijs van de reparatie wordt vastgesteld op basis van de complexiteit van de schade(s) en het lakwerk. De onderzoekskosten worden alleen in rekening gebracht bij het maken van een scan.
3 De carbon reparatie wordt uitsluitend uitgevoerd met gebruik van hoogwaardige carbonweefsels en epoxy’s Hierbij wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke fit tussen de origineel gebruikte materialen en de bij het reparatieproces gebruikte materialen
4. Een reparatie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat de carbontoepassing na reparatie weer volledig functioneel is.
5. Op de reparatie zit levenslange garantie voor de opdrachtgever. Hier kan alleen van afgeweken worden als dit expliciet is aangegeven aan de opdrachtgever. Op het lakwerk geeft Carbonherstel 7 jaar garantie bij lakproblemen die van binnenuit ontstaan (geen impact of schaafschades)
6. Carbonherstel is verzekerd tegen schade of letsel welke een direct gevolg is van een slecht uitgevoerde reparatie. De productaansprakelijkheid-verzekering zal in een dergelijk geval de mate van aansprakelijkheid vaststellen en indien er sprake is van aansprakelijkheid overgaan tot vergoeding.
7. De ondernemer is niet aansprakelijk bij: verlies, diefstal, water, rook of brandschade. De opdrachtgever blijft eigendom van de carbontoepassing.
8. Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen – waarvan de laatste bij aangetekend schrijven – van de ondernemer aan de opdrachtgever dat het product gereed is, de klant gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten het product op te halen, is de ondernemer bevoegd het product te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen.